PortugalPortugalPortugalPortugalPortugalPortugalPortugal
PortugalPortugal
PortugalPortugalPortugalPortugalPortugalPortugal
สล็อต
สล็อต
สล็อต
สล็อต

เป็นอย่างไรเมื่อโปรตุเกสเผชิญหน้ากับภัยแล้งรุนแรงสุด

Portugal

โปรตุเกสเผชิญหน้ากับภัยแล้งรุนแรงสุดที่เคยมีมา

            ช่วงเวลา 30 ปี ปัญหาภัยแล้งไม่ใช่ปัญหาใหม่สำหรับโปรตุเกส เพราะโปรตุเกสได้มีการเผชิญหน้ากับภัยแล้งมา 92 ปี แต่ในช่วง 30 ปีที่ผ่านมาได้เกิดวิกฤติภัยแล้งถี่ขึ้นในโปรตุเกส เนื่องจากวิกฤตทางการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ที่ส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง จนเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2565 สถาบันทะเลและบรรยากาศแห่งโปรตุเกส ได้รายงานว่า โปรตุเกสกำลังเผชิญกับภัยแล้งขั้นรุนแรงที่สุดที่เคยมีในประวัติศาสตร์ โดยมีพื้นที่ร้อยละ 67.9 ขั้นสาหัส ร้อยละ 28.4 ประสบภัยแล้งขั้นรุนแรง และที่เหลือร้อยละ 3.7 ประสบภัยแล้งปานกลางในเดือนมิถุนายน ซึ่งทำให้เขตภาคพื้นทวีปทั่วประเทศประสบภัยแล้งอย่างสาหัสแม้จะอยู่ในช่วงฤดูหนาว

ปัญหาภัยแล้งรุนแรงที่มีขนาดพื้นที่เกิน 90% ในโปรตุเกสนั้นเกิดมาจากสาเหตุอะไร ภัยแล้งโปรตุเกส แล้วรัฐบาลจะมีวิธีการแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างไร เราต้องมาศึกษาคำตอบกัน

drought

ขอบคุณรูปภาพจาก google.com

สาเหตุของภัยแล้งในโปรตุเกส

            ย้อนกลับไปเมื่อปี 2560 ได้เกิดเหตุไฟป่ารุนแรงในโปรตุเกสที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตสูงกว่า 100 คน ซึ่งนายกรัฐมนตรีอันโตนิโอ กอสตา ของโปรตุเกส ได้กล่าวว่า นี่จะเป็นโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่ที่สุดที่เคยพบเจอในแง่ของไฟป่า มีไฟป่าเกิดขึ้นราว 60 แห่งทั่วประเทศโปรตุเกส ซึ่งสาเหตุของไฟป่าครั้งนั้น อาจะเกิดมาจากสภาพภูมิประเทศบริเวณนั้นส่วนเป็นทิวเขา ทำให้มีป่าไม้ค่อนข้างสมบูรณ์ และช่วงที่ผ่านมาโปรตุเกสได้เผชิญหน้ากับคลื่นความร้อน และมีอุณหภูมิสูงกว่า 40 องศาเซลเซียสในหลายพื้นที่

หลังจากนั้นในปี 2562 ก็ได้เกิดเหตุไฟป่าครั้งใหญ่บริเวณพื้นที่ทางภาคกลางของโปรตุเกส ซึ่งเป็นบริเวณที่เดียวกับปี 2560 ศูนย์ข้อมูลไฟป่าของสหภาพยุโรปเผยว่านับตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนเมษายนที่ผ่านมา มีป่าถูกเผาทำลายไปแล้วกว่า 620,000 เอเคอร์ (ราว 1,568,600 ไร่) ซึ่งถือว่าเพิ่มสูงขึ้นอย่างมากจากพื้นที่ทั้งหมดที่ถูกเผาทำลายไปในช่วงหน้าไฟป่าทั้งปี 2018 ที่อยู่ราว 1,131,250 ไร่เท่านั้น และเนื่องด้วยการขาดดุลน้ำฝน โปรตุเกสมีอุณห๓มิที่สูงขึ้นแต่ปริมาณน้ำฝนลดลง ทำให้ปัญหาภัยแล้งกินเวลายาวนานขึ้นและรุนแรงขึ้น

สาเหตุที่ทำให้เกิดไฟป่า ก็เกิดได้ทั้งจากธรรมชาติ เช่น ฟ้าผ่า กิ่งไม้เสียดสีกัน ภูเขาไฟระเบิด ก้อนหินกระทบกัน การลุกไหม้ในตัวเองของสิ่งมีชีวิต และจากการกระทำของมนุษย์ซึ่งส่วนใหญ่พบว่าเป็นสาเหตุหลัก เช่น การหาของป่า เพราะหลายคนใช้วิธีจุดไฟในการหาของป่า และดับไฟไม่สนิท การล่าสัตว์ คนมักจะจุดไฟเพื่อให้สัตว์หนีออกมาจากที่ซ่อน

การเผาไร่ เป็นการเผากำจัดวัชพืชเพื่อเตรียมพื้นที่สำหรับการเพาะปลูก โดยไม่ทำแนวกันไฟและไม่มีการควบคุมอย่างใกล้ชิด ซึ่งความประมาทของมนุษย์เหล่านี้ส่งผลเสียให้เกิดไฟป่าขึ้นได้

ไฟป่า เป็นไฟที่ไม่สมารถควบคุมได้ สามารถสร้างปัญหาภัยแล้งได้เลย เนื่องจากไฟสามารถลุกลามไปได้อีกหกลายร้อยตารางเมตร ความร้อนที่แผ่ออกไป ทำให้อุณหภูมิบริเวณที่ไหม้สูงขึ้น ถ้าเป็นเขตพื้นที่ป่าหนาแน่น ไฟสามารถลามได้ถึง 10.8 กิโลเมตรต่อชั่วโมง สามารถสร้างเป็นไฟป่าโหมกระหน่ำรุนแรงจนไม่สามารถควบคุมได้

ทั้งยังเป็นตัวการสำคัญในการทำให้เกิดภาวะโลกร้อนเพิ่มขึ้น เห็นได้จากในโปตุเกสที่เกิดเป็นหาภัยแล้งอย่างรุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ แล้วจะมีวิธีการรับมืออย่างไร?

การรับมือภัยแล้งขั้นรุนแรงของรัฐบาลโปรตุเกส

            ทางสถาบันฯได้มีการประกาศเตือนภัยสีส้มพื้นที่ทั้งหมด 5 แห่ง ซึ่งหมายถึงมีระดับความรุนแรงมากเป็นอันดับ 2 สำนักงานเหตุฉุกเฉินและการคุ้มครองผลเรือนแห่งชาติ (ANEPC) ได้มีการออกคำเตือนไฟไหม้ เนื่องจากความชื้นอยู่ระดับต่ำกว่าเกณฑ์ มีความเสี่ยงที่จะเกิดไฟไหม้อีกครั้ง

และรัฐบาลโปรตุเกสก็มีการดำเนินหลายมาตรการในการตรวจสอบและจำกัดการใช้น้ำสำหรับผลิตพลังงานและการชลประทาน เพื่อรับประกันการบริโภคน้ำของประชาชน มีการตัดสินใจกักเก็บน้ำในอ่างเก็บน้ำและเขื่อน และมีการปรับปรุงเทคโนโลยีให้มีความแม่นยำภัยแล้ง  เพื่อประหยัดน้ำในการชลประทาน

ส่งผลกระทบอย่างไรบ้าง

            สิ่งที่รัฐบาลโปรตุเกสเป็นห่วงที่สุดคือพืชผลและแหล่งน้ำ เนื่องจากภัยแล้งจะทำให้การไหลของน้ำในเขื่อนเกิดปัญหา คือไหลลงเขื่อนได้น้อยลง ก็จะส่งผลให้ความสามารถในการผลิตไฟฟ้าลดลงไปด้วย และการขาดแคลนน้ำก็จะทำให้เกิดภาวะขาดแคลนสารอาหาร จะมีส่วนช่วยเพิ่มโอกาสเกิดโรคระบาดได้มากขึ้น กระทบต่อสัตว์ทั้งสัตว์บกและสัตว์น้ำ ภัยแล้งจะทำลายระบบนิเวศและที่อยู่อาศัยของสัตว์ต่างๆ ผลผลิตทางเกษตรก็จะน้อยลง เนื่องจากได้รับความเสียหาย ไม่เพียงพอต่อการบริโภค รายได้ของเกษตรก็ลดลงตามไปด้วย การประกอบการด้านอุตสาหกรรมเกิดความเสียหาย เนื่องจากต้องใช้น้ำในกระบวนการผลิต และยังสามารถเพิ่มโอกาสการเกิดไฟป่าในหน้าแล้งได้อีกด้วย

ยังมีอีกหลายประเทศทั่วโลกที่กำลังเผชิญกับไฟป่าและความแห้งแล้งของสภาพอากาศ ทั้งอุณหภูมิสูงขึ้น และเกือบจะไม่มีฝนตก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้จะได้รับผลกระทบอย่างหนักเป็นพิเศษ สล็อตออนไลน์ แม้รัฐบาลโปรตุเกสจะมีการจำกัดการใช้อ่างเก็บน้ำสำหรับการผลิตไฟฟ้าพลังน้ำ เพื่อประหยัดน้ำสำหรับการบริโภคของประชาชน และเกษตรกรก็กำลังต้องการขอความช่วยเหลือทางด้านการเงิน เนื่องจากขาดแคลนหญ้าสำหรับปศุสัตว์  รัฐบาลจะต้องเข้าไปช่วยเหลือในส่วนนี้ เพื่อให้สามารถผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Portugal
Portugal
Psthai888 สุดยอดเว็บสล็อต สล็อตออนไลน์ พุซซี่888 IOS/Andriod ดาวน์โหลดฟรี ทดลองเล่นสล็อตแตกง่ายได้เงินไว พร้อมพบกับโปรโมชั่นสล็อตเครดิตฟรี 100 ไม่ต้องฝาก
เมนู Psthai888
บทความและข่าวสาร
ช่องทางการติดต่อ
Psthai888 สุดยอดเว็บสล็อต สล็อตออนไลน์ พุซซี่888 IOS/Andriod ดาวน์โหลดฟรี ทดลองเล่นสล็อตแตกง่ายได้เงินไว พร้อมพบกับโปรโมชั่นสล็อตเครดิตฟรี 100 ไม่ต้องฝาก
ช่องทางการติดต่อ
Copyright 2022 © Psthai888 สล็อต สล็อตออนไลน์ พุซซี่888
Portugal
Portugal
PortugalPortugal
Portugal